Vznemirljivi svet s prostim očesom komaj vidnih žuželk
20. 3. 2022
V mesto ujeta narava, pomen zelene infrastrukture
22. 4. 2022

Vabilo na Občni zbor Muzejskega društva Idrija

Vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija, ki bo v četrtek, 7. aprila 2022, ob 18. uri v gostilni Kos v Idriji.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika)
2. Poročilo o delu Muzejskega društva Idrija v letu 2021
3. Finančno poročilo za leto 2021
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Predlog programa Muzejskega društva Idrija za leto 2022
6. Razprava na poročilo in sprejem programa dela
7. Razno

Za popestritev večera nas bo Vojko Rejc popeljal po grških otokih in nam pripravil nekaj najlepših »grških razglednic.« Prisrčno vabljeni, da se skupaj poveselimo in podružimo ob dobri kapljici in priložnostni pogostitvi.

Predsednica:
Martina Peljhan, l.r.