Organi društva

PREDSEDNICA:

Martina Peljhan

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA:

Jože Čar (podpredsednik)
Tinka Gantar (blagajničarka)
Anka Vončina (tajnica)
Ivica Kavčič
Ivana Leskovec
Milojka Magajne
Gregor Koželj
Maruška Trušnovec

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Miha Ferjančič - predsednik
Maruška Gosler
Radica Pahor

ČLANI DISCIPLINSKE KOMISIJE

Franc Hiti - predsednik
Bernarda Šabec
Justa Troha