Dejavnost društva

Muzejsko društvo Idrija

Muzejsko društvo Idrija, je bilo ustanovljeno leta 1986 z namenom, da bi kar najširši krog občanov spodbudilo k spoznavanju, proučevanju in javnem predstavljanju naše bogate tehnične, naravne, naravoslovne in zgodovinske dediščine.

V ustanovnem letu je bilo v društvo včlanjenih 65 članov, danes jih skupaj z Muzejskim klubom Cerkno šteje 127 članov. V tem času pa se društvo ni obogatilo le številčno temveč tudi vsebinsko.

Dejavnost Muzejskega društva Idrija je mnogostranska in zajema:

1. organizacijo strokovnih ekskurzij, na katerih se člani seznanjajo z botaničnimi, geološkimi, domoznanskimi in drugimi kulturnimi in zgodovinskimi posebnostmi ožje in širše domovine in sosednjih dežel;
2. urejanje Scoppolijevega spominskega vrta in razstavnih prostorov za zbirko naravoslovja 'Flora Carniolica', organizacijo razstav, predavanj, pohodov in srečanj.
3. izdajanje publikacij na temo idrijske naravoslovne in zgodovinske dediščine.
4. organizacijo strokovnih posvetov, pri katerih sodelujejo domači strokovnjaki, kot tudi najvidnejši predstavniki naravoslovja na Slovenskem.

Z vsemi temi dejavnostmi je postalo Muzejsko društvo Idrija pomemben dejavnik civilne družbe v občini, ki skrbi za dvig kulturne osveščenosti širokega kroga občanov in za javno predstavitev dosežkov bogate tehniške, naravoslovne in splošne zgodovinske dediščine Idrije.