Singapur in Bali
14. 3. 2024

Občni zbor

Vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija, ki bo v sredo, 27. marca 2024, ob 17. uri v pritličnem prostoru Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.

Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika).
  2. Poročilo o delu Muzejskega društva Idrija v letu 2023.
  3. Finančno poročilo za leto 2023.
  4. Poročilo nadzornega odbora.
  5. Razrešnica članom izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
  6. Volitve novih organov Muzejskega društva Idrija – predsednika, izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije.
  7. Predlog programa Muzejskega društva Idrija za leto 2024.
  8. Razprava na poročilo in sprejem programa dela.

Po občnem zboru si bomo ogledali filatelistično razstavo o lilijevkah poimenovano Pomlad je tu. Avtor Vojko Rejc bo predstavil nove razglednice natisnjene po predlogi akademskega slikarja in našega člana Rafaela Terpina. Kaj zanimivega o lilijah pa nam bo povedala naša Tinka Gantar.


Prisrčno vabljeni, da se skupaj poveselimo in podružimo ob dobri kapljici in priložnostni pogostitvi.