Drevesa naših gozdov, oktober 2017
14. 3. 2018
Kramljanje o kulturni dediščini z Zorkom Bajcem
31. 3. 2018

Vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija

Vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija, ki bo v četrtek, 22. marca 2018, ob 18. uri v gostilni Kos v Idriji.

Predlagan dnevni red: 

  1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika)
  2. Poročilo o delu Muzejskega društva Idrija in MK Cerkno  v letu 2017
  3. Finančno poročilo za leto 2017
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Predlog programa Muzejskega društva Idrija in MK Cerkno za leto 2018
  6. Razprava na poročilo in sprejem programa dela
  7. Razno

Za popestritev večera nam bo Anka ob priložnostni pogostitvi in ob fotografskih utrinkih predstavila kako je bila Idrija udeležena pri prvih pristopih na Triglav in o drugih velikih načrtih z njim, ki se na srečo niso vsi uresničili….

Prisrčno  vabljeni, da se skupaj poveselimo in podružimo.

 

 

 

 

Predsednica:

                                                                                                                      Martina Peljhan