Slovestnost ob 230 letnici smrti J. A. Scopolija
7. 5. 2018
Botanično potepanje med Jesenico in Orehkom na Cerkljanskem
8. 6. 2018

Potepanje po vipavskih Mlakah

MUZEJSKO DRUŠTVO IDRIJA vabi vse ljubitelje narave, še posebej cvetlic, na potepanje po vipavskih Mlakah, v petek, 1. junija 2018.

Na pot se bomo s svojimi avtomobili podali ob 15. uri z zgornjega parkirišča nad centrom Spar. Prijavite se na telefon 051 440 667 (Anka Rudolf) ali na e-naslov društva muzejskodrustvo.idrija@gmail.com, do četrtka 31. maja 2018.

Ob povirju potoka Gacke, med naseljema Vipava in Podnanos, med magistralno cesto skozi Vipavsko dolino in vznožjem Nanosa, se razprostira mokrišče Mlake. Izjemna biotska raznovrstnost, ki območje uvršča v evropski vrh, je posledica prepletanja številnih geoloških, klimatskih, hidroloških in reliefnih dejavnikov. To je edini košček dolinskega dna Vipavske doline, ki je ohranil prvobitnost, saj je srečno »ušel« agromelioracijam, gradbenim posegom pa tudi onesnaženju, ker je bil mnogo let pod patronatom JLA. Mokrišča imajo dandanes velik pomen in prispevajo k razgibanosti pokrajine. V suši oddajajo vodo, ob nalivih pa delujejo kot odlični zadrževalniki, imajo samočistilno in filtrsko sposobnost, zato prispevajo k dvigu kvalitete voda, ki iz njih iztekajo, odlikuje jih izjemna biotska pestrost. Rastlinske vrste, ki so vezane nanje, so praviloma ogrožene zaradi obsežnih izsuševanj. Varuje jih mednarodna Ramsarska konvencija (vir: Prof. Irena Breščak).

Vabljeni!