Cerklje, Velesovo, rovi, junij 2018
27. 6. 2018
Jelenk, junij 2018
4. 7. 2018

Orehovska grapa, junij 2018

Cilj našega tokratnega raziskovanja je bila sončna stran Kojce, kjer sta na njenih pobočjih našli svoje mesto vasi Orehek in Jesenica. Srčika poselitve je cerkev svetega Ubalda na lepem razglednem mestu. Strmine ob potoku Jesenica se zožijo v Orehovško grapo, ki je bolj podobna široki dolini, posejani s posameznimi kmetijami. Skoznjo se vije najkrajša cestna povezava, ki se na Reki priključi glavni regionalni cesti Idrija Tolminu.

V sobotnem jutru, obsijanem s soncem, smo se najprej zapeljali z osebnimi avtomobili do Mlinarja v Orehovški grapi. Peš smo nadaljevali pot mimo Lesjaka proti Orehku. Po kakih 600 m smo se spustili v grapo do potoka Jesenice, kjer smo opazovali nekatere izjemne  geološke posebnosti (narivni stik md HP in TP). Čez cvetoče travnike s številnimi različnimi kukavicami, ki jih je določal dr. Igor Dakskobler, smo se dvignili do cerkve sv. Ubalda. Mimo Orehka smo nadaljevali pot do zaselka Nemci. Pri kmetiji Jelernič smo se začeli vračati po stezi do Sv. Ubalda. Od tu smo se po glavni cesti vrnili nazaj do Mlinarja v Orehovški grapi. Vseskozi so nas spremljale za idrijsko območje neobičajne kamnine psevdoziljske formacije, predvsem pa organogeni apnenci z ostanki koral.