Od Višnje gore do Dobrniča, november 2017
14. 3. 2018
Voda – dobrina, energetski vir in naravna katastrofa, junij 2017
14. 3. 2018

Iz življenja gob, november 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Muzejsko društvo Idrija je v četrtek 23. novembra 2017, v prizivnici Antonijevega rova organiziralo predavanje z naslovom Iz življenja gob. O skrivnostnem življenju gob, ki poteka za razliko od življenja rastlin brez klorofila in fotosinteze je predaval Gabrijel Seljak. Glive, kamor prištevamo tudi gobe, kot njihove trosnjake, imajo poleg kulinarične v  naravi zelo pomembno vlogo kot razkrojevalci odmrlih rastlinskih in živalskih snovi, kot nepogrešljivi partnerji rastlin, zlasti gozdnega drevja. So pa tudi nadležni zajedavci rastlin, živali in človeka.

Predavatelj Gabrijel Seljak, magister agronomskih znanosti, je s srcem zapisan botaniki, kateri je posvetil veliko svojega življenja. Od nekdaj pa ga je privlačil tudi skrivnostni svet gob.