Iz življenja gob, november 2017
14. 3. 2018
Hotel za žuželke, julij 2017
14. 3. 2018

Voda – dobrina, energetski vir in naravna katastrofa, junij 2017

Otroci tretjih razredov OŠ Spodnja Idrija so imeli 20. junija 2017 ekskurzijo o pomenu vode za življenje v preteklosti in danes z naslovom Voda – dobrina, energetski vir in naravna katastrofa. Pot je udeležence vodila ob potoku Peklovki, ki priteče iz Pekla pod Pečniškimi malni. V Pečniških malnih so spoznali zajetje za pitno vodo za Spodnjo Idrijo. Od treh mlinov, ki jih je poganjala voda, so ostale le razvaline mogočnih stavb. Danes vodna energija poganja turbine v hidroelektrarni Pečnik. Otroci so spoznali tudi razvodnico, ki poteka po grebenu nad Spodnjo Idrijo, vode odtekajo v Črno oziroma Jadransko morje. Ekskurzijo je vodila Tinka Gantar, praktičen prikaz delovanja turbine pa je podal g. Franc Hiti.