Hotel za žuželke, julij 2017
14. 3. 2018
Darovi jeseni – rdeči plodovi, september 2017
14. 3. 2018

Darovi jeseni – črni plodovi, september 2017

V ponedeljek 4. septembra 2017 je bilo v Flori Carniolici predavanje prof. Marije Bavdaž Darovi narave – rastline s črnimi plodovi. Članice Botanične sekcije Muzejskega društva so nabrale in razstavile rastline s črnimi plodovi. Predstavljeni so bili: bezeg, črn trn, volčja jagoda, volčja češnja, mnogocvetni, dišeči in vretenčast Salamonov pečat, kosteničje, kalina, rdeči dren. Razstavljene so bile tudi rastline, ki jih pridelamo na vrtovih: lan, ajda, nešplja, oljka, vinska trta, čili.