Iz geološke zakladnice Rafaela Terpina, september 2018
11. 10. 2018
Predstavitev knjige Kolo sreče avtorice Alenke Veber Rihtarjeve
20. 11. 2018

Vrsnik,Pečnik, oktober 2018

Značilnosti Ledinske planote – Pečnik in Vrsnik, oktober 2018

 

Ob 150-letnici smrti pesnika Antona Žaklja-Rodoljuba Ledinskega je KS Ledine v sodelovanju z Muzejskim društvom in OŠ Ledine pripravila  kulturni večer na Jurečevi šupi.

Prireditev je sodila v sklop Dnevov evropske kulturne dediščine. Dediščina niso samo spomeniki, arheološke najdbe, umetnost, temveč so tudi veščine, obrti zgodbe in pesmi dedkov in babic, ohranjeni predmeti v naših domovih. V letu kulture 2018 je bil izbran slogan “Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost”. Dediščina je vir našega znanja in vedenja o preteklosti. Pomembno je, da jo poznamo, da jo varujemo, da vedenje o njej prenašamo iz roda v rod. Brez tega bo postopno izginila iz naših domov in iz naših vasi.

 Program prireditve:

 • Uvodni nagovor, Marija Velikonja in Martina Peljhan
 • Namen domoznanske ekskurzije Muzejskega društva Idrija v oktobru 2017,
 • Ivica Kavčic
 • Idrijski razgledi, revija z domoznanskim poslanstvom, Ivana Leskovec
 • Ledine in Gradišče nekoč, učenca Tomaž Kržišnik in Iskra Eržen
 • Pečnik in širše okolje v preteklosti, Marija Velikonja
 • O imenu Vrsnik, učenec Filip Polanc
 • Spreminjanje lastništva posesti v Pečniku in na Vrsniku, Silva Brence
 • Kratka zgodovina Vrsnika, Miha Naglič
 • Življenje in delovanje društev na Vrsniku, Tinka Gantar
 • Geološke zanimivosti na Ledinski planoti, Martina Peljhan
 • Pevski zbor podružnične osnovne šole Ledine, zborovodja Eva Lahajnar

Domoznanske, zgodovinske in naravoslovne predstavitve je povezovala Marija Velikonja. Predstavitve so spremljali videoposnetki krajev Ledinske planote, ki jih je pripravil  Silvij Bogataj. Večer smo zaključili v prijetnem druženju ob toplem čaju in pecivu.