Odsevi srebrnega časa, avtorji Martina Peljhan, Ivica Kavčič, Miha Jeršek
14. 6. 2020
V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani odkrili doprsni kip Idrijčanu po rodu Francu Hladniku
20. 8. 2020

Griči, avtor Rafael Terpin

Rafko Terpin v svoji knjigi Griči objavlja del bogate zbirke zapisov, ki jih je od leta 1972 do danes objavljal v reviji Planinski vestnik. Zbrana besedila nam slikajo krajino, občutke, cvetje, hiše in ljudi, ki so, in ki jih več ni. Zanos, s katerim svoja doživljanja podaja, je nalezljiv, njegove izbrane besede pa navdihujoče in božajoče. »Da je slovenska krajina prelepa, je prastara resnica. Njena čudesa sem dojemal že v mladosti, tako sem si pošteno osladil življenje.« ( Rafael Terpin: Griči)

Dr. Igor Dakskobler, avtor spremne besede je zapisal: Rafkovo sliko prepoznaš že od daleč, Rafkove pripovedi enako, četudi njihov avtor ne bi bil nikjer podpisan. In kar je bistveno, tako kot njegove slike gledalcu, te pripovedi bralcu ponujajo velik presežek, dodano vrednost.«