Poslovil se je profesor Tomaž Pavšič
11. 2. 2019
Razstava Tinke Gantar – Hvalnica naravi
26. 2. 2019

Vabljeni na Občni zbor društva

Vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija, ki bov ponedeljek, 4. marca 2019 ob 18. uri v razstavnih prostorih Flore Carniolice v Idriji.

 Predlagan dnevni red: 

 1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika)
 2. Poročilo o delu Muzejskega društva Idrija v letu 2018
 3. Finančno poročilo za leto 2018
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Predlog programa Muzejskega društva Idrija in MK Cerkno za leto 2019
 6. Razprava na poročilo in sprejem programa dela
 7. Razno

 

Za popestritev večera nam bo Tinka Gantar v sliki in besedi predstavila potepanje Pumprkov med cvetjem.

Prisrčno  vabljeni, da se skupaj poveselimo in podružimo ob dobri kapljici in prigrizku.

Predsednica: Martina Peljhan

 

Predlog programa

Muzejskega društva Idrija in Muzejskega kluba Cerkno za leto 2019

PREDAVANJA, POGOVORI, PREDSTAVITVE;

 • predavanje Matjaž Mazi Malta in Malteški vitezi
 • predstavitev knjige Franca Černigoja Nace ima dolge tace (skupaj s MK 27. marec)
 • predavanje o Žigi Zoisu, ob 200 letnici smrti, z občasno razstavo (skupaj s CUDHg)
 • Od »Ikara do meseca«, predstavitev razvoja prostega letenja, razvoja letalnih naprav in letalskih športnih panog (Vojko Gantar, Stane Kranjc)
 • O Scopoliju dr. Bavcon, Blanka Ravnjak, ob 15. letnici Scopolijevega vrta, (jeseni)
 • Literarni večer: Kaj nam bi danes povedal Vodnik

OBČASNE RAZSTAVE – DEKD 2018

 • razstava fotografij v Galeriji MK (Tinka Gantar) 7. marec 2019
 • razstava slik Rafaela Terpina v Flori Carniolici, ob 15.letnici Scopolijevega vrta (maj),

 PREDSTAVITEV IDRIJSKE NARAVOSLOVNE DEDIŠČINE

Prirodoslovni muzej Slovenije – Scopoli v Idriji (Ivica Kavčič, Martina Peljhan, Tinka Gantar) 28.3.2019 ob 18.00

 ORGANIZIRANJE EKSKURZIJ Z ZGODOVINSKO, BOTANIČNO IN ETNOGRAFSKO VSEBINO

 • Ekskurzija ob KP MK Cerkno – Šoštanj , Velenje (Breda Mazej), 8 februar
 • Ekskurzija, Vodnikova domačija, razstava Plečnikov NUK v Plečnikovi hiši, ogled mestnega čebeljnjaka, ogled Parlamenta na dan odprtih vrat, maj ali oktober
 • Jezersko (Tinka in lokalni vodiči) junij
 • Domoznanski izlet Hotedršica z okolico ( Tinka, g. Brus), september
 • Ogled starih žgalnic (oktober)
 • Martinov izlet: Kanal, vila Vipolže, klet (Tinka in lokalni vodiči ), november
 • Novoletno srečanje v Flori Carniolici, december

Teden geoparka in teden družine od 25. 5. do 10. 6. 2019

 • Po južnem obrobju Idrije (geološki ekskurzije konec maja: Jožefov jašek, Čerinovše, Polanc, Tičnica, Rupe),
 • Jelenk – na cvetočo kraljevo goro in Krnice (skupaj Rapalskim društvom)

DEKD 2019 Dediščina # umetnost # razvedrilo (28. 9.–12. 10. 2019) 

SCOPOLIJEV SPOMINSKI VRT IN BOTANIČNE ATENE (praznovanje 15 letnice)

 • urejanje dopolnjevanje spominskega vrta
 • VODENI OGLEDI VRTA IN BOTANIČNIH ATEN: KAJ CVETI V SCOPOLIJEVEM VRTU, maj-september: vsak prvi ponedeljek v mesecu
 • delavnice za vse: Postavimo ptičjo hiško v Scopolijevem vrtu (na Gregorjevo,12.3) Izdelajmo si herbarij (jeseni)
 • delavnice za otroke : Plodovi jeseni, Ugani kdo sem, Drevesa naših gozdov

 OGLED RAZSTAV: Ogled stalne razstave v Topilnici Hg in izdelovanja retort (oktober 2019)