Izlet na Kočevsko
1. 2. 2023
Predstavitev v sliki in besedi Južna Afrika
16. 3. 2023

Vabilo na občni zbor

VABILO vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija, ki bo v četrtek, 16. marca 2023, ob 17. uri v mestni dnevni sobi Pr’Golitu.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika)
2. Poročilo o delu Muzejskega društva Idrija v letu 2022
3. Finančno poročilo za leto 2022
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Predlog programa Muzejskega društva Idrija za leto 2023
6. Razprava na poročilo in sprejem programa dela
7. Razno (volilno leto 2024)

Naš občni zbor bosta popestrila učenca Glasbene šole Idrija, ki nam bosta uvodoma zaigrala dve skladbi na citrah.

Ministrstvo za kulturo je leto 2023 razglasilo za leto pesnika Karla Destovnika Kajuha. Pesnika za vse večne čase se bomo spomnili s kratko predstavitvijo.

Prisrčno vabljeni, da se skupaj poveselimo in podružimo ob dobri kapljici in priložnostni pogostitvi.