Črni Vrh, domoznanska ekskurzija, oktober 2015
2. 12. 2016
Vipavska, november 2015
2. 12. 2016

Po poteh starih žgalnic, oktober 2015

O žganju rude v okoliških gozdovih je bilo le malo raziskanega. V zadnjih letih sta dr. Jože Čar in Rafko Terpin locirala večje število  starih žgalnic v okolici Idrije. Lokacije starih žgalnic nam poleg arhivskih virov odkrivajo podatke o načinih pridobivanja, priprave, transporta in žganja rude živega srebra v prvih stopetdesetih letih, to je v 16. in prvi polovici 17. stoletja.  Sprva so rudo žgali v preprostih kopah, kasneje pa prešli na žganje v glinastih posodah. Žgali so na odprtem, v naravi.

Udeleženci ekskurzije smo si ogledali več lokacij: Pšenk in Frbejžene trate, pri Blažku pod staro šolo ter pod Rovtom. Lokacije in žganje v retortah sta nam predstavila dr. Jože Čar in Rafael Terpin.