Zibelka kovaštva – Kropa in Kamna Gorica , junij 2015
2. 12. 2016
Po poteh starih žgalnic, oktober 2015
2. 12. 2016

Črni Vrh, domoznanska ekskurzija, oktober 2015

Skupaj s krajani Zadloga in Črnega Vrha smo pripravili domoznansko ekskurzijo kjer smo spoznavali  tradicijo raznih obrti na Črnovrškem. Ekskurzijo je vsebinsko pripravila članica MD Idrija Anka Vončina. V preteklosti so se ljudje na Črnovrškem preživljali s kmetijstvom, gozdarstvom in drobno obrtjo.  Zanimivo notranjost in zgodovino farne cerkve sv. Jošta nam je predstavil  župnik Srečko Vončina.

V nadaljevanju smo na  Matuckarjevi poti po Zadlogu spoznavali življenje v preteklosti  in danes. Elemente naravne in kulturne dediščine, prilagajanje in odnos do naravnih virov nam je predstavila Urška Bajec Rupnik. Ogledali smo si laneno – tarano jamo, Ivanjškovo lipo in lokev, starodavno Tomincovo domačijo z zanimivim vodnjakom in spomenik znanemu zadloškemu rojaku dr. Frančišku Lampetu ob njegovi rojstni hiši.

Spoznali smo, kako se je zaradi geoloških in hidroloških danosti oblikovala tipična kraška pokrajina. Sprehodili smo se po Štefkovih rupah. Zakaj in kako so nastale in čemu služijo, nam je razložil naš geolog dr. Jože Čar. Pridelavo in obdelavo lanu nam je predstavila Davorina Čebular.