Razstava PRAPROTI NAŠIH GRAP
31. 3. 2017
Predstavitev knjige Moje poti
31. 3. 2017

Občni zbor društva

Vabimo vas na Občni zbor Muzejskega društva Idrija, ki bo v četrtek, 16. marca 2016, ob 18. uri, v gostilni Kos v Idriji.

Predlagan dnevni red: 

 1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika).
 2. Poročilo Martine Peljhan o delu Muzejskega društva Idrija v letu 2016.
 3. Poročilo Milojke Magajne o delu Muzejskega kluba Cerkno v letu 2016.
 4. Finančno poročilo za leto 2016.
 5. Poročilo nadzornega odbora.
 6. Pregled in sprejetje dopolnjenega statuta na podlagi novega Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011)
 7. Volitve nadomestne članice Disciplinska komisije, pokojne Drage Urbas Keravica
 8. Predlog programa Muzejskega društva Idrija za leto 2017.
 9. Predlog programa Muzejskega kluba Cerkno za leto 2017.
 10. Razprava na poročilo in sprejem programa dela.
 11. Razno.

Za popestritev večera nam bo Cveto Svetlik ob priložnostni pogostitvi in ob fotografskih utrinkih predstavil življenje in delo rojaka Popa Hajduške. Lani smo ga na spomladanski ekskurziji v Istri spoznavali  na terenu.  

Vljudno vabljeni!

Predsednica: Martina Peljhan