Od Visokega do Bitenj in Crrngroba, junij 2016
2. 3. 2017
Spoznajmo Idrijske Krnice, domoznanski izlet, september 2016
2. 3. 2017

Javornik, geološko – botanična ekskurzija, julij 2016

Kanjega Dola pri Košparjevi kapelici, ki so jo že davno tega zgradili sosedje iz te in one strani prevala v znak prijateljstva. Pod Javornikom smo se sprehodili do Vodic. Vračali smo se po južni strani Široke doline pod Srednjim vrhom in sv. Duhom po cesti mimo Školarja. Ob poti so nas spremljale zanimive kamnine, skrivnostna podzemna voda in neobičajne kraške oblike – uvale, ki niso to, kar naj bi bile. Seveda ni šlo brez rožic; najbolj posebna so mokrišča na Vodicah.