Senožeti, rovti – strme in pisane površine – VABILO
7. 10. 2020
Novembrska lepotica v Scopolijevem vrtu je navadna trdoleska
25. 11. 2020

Deželnoknježji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659, Helfried Valentinitsch. Prevod Alfred Leskovec

Delo zgodovinarja dr. Helfrieda Valentinitscha je obsežna, 360 strani obsegajoča zgodovinska razprava o delovanju idrijskega živosrebrnega rudnika po podržavljenju, konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja. V knjigi, ki je izšla leta 1981, so predstavljeni tehnični razvoj, proizvodnja, pravne in socialne razmere pri rudniku ter načini pridobivanja živega srebra v tem obdobju. Delo, ki je nastalo na podlagi dolgoletnega študija arhivskega gradiva, kaže na izjemen pomen idrijskega rudnika, enega prvih in največjih zgodnjekapitalističnih podjetij v Evropi.

Sourednica knjige je bila Martina Peljhan. Dr. Jože Čar,  Ivica Kavčič, Mira Hodnik in Rafael Bizjak so s strokovnim pregledom skoraj 400 strani obsegajočega prevoda pomagali pri izidu izjemne knjige Prevod knjige je sofinanciral CUDHg Idrija, tiskana pa je bila pri Slovenski matici.