Deželnoknježji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659, Helfried Valentinitsch. Prevod Alfred Leskovec
28. 10. 2020
Iz spomina – za spomin, avtorica Ivica Kavčič
28. 11. 2020

Novembrska lepotica v Scopolijevem vrtu je navadna trdoleska

Ko je v jeseni vrt pust in na prvi pogled dolgočasen, ga s rdečim listjem in živo pisanimi plodovi popestrijo trdoleske, listopadni in strupeni grmi.

V naših krajih rastejo v naravi tri vrste, navadna, širokolistna, najbolj »naša« je pa bradavičasta. V okolici Idrije jo je našel in opisal  svoji knjigi Rastlinstvo dežele Kranjske prvi rudniški zdravnik J.A. Scopoli. V vrtu prav počasi raste pod stopnicami. Na vejicah ima bradavičaste tvorbe, od tod ime.

Širokolistna trdoleska je najredkejša, a po rasti najvišja in najmanj vpadljiva – v Scopolijevem vrt je (še) ni.

Katera je najlepša? Navadna trdoleska je to! Najpogostejša je tudi v naravi. Soncu dobro izpostavljena bogato cveti, a cvetovi niso vpadljivi – privlačni so plodovi rdeče barve, črno seme je ovito z oranžno ovojnico. Ko jeseni listje odpade, plodovi še dolgo vabijo naše poglede in  ptiče, ki jih radi zobajo in njihovo seme raznašajo okoli. Zaradi barve in oblike so dobili ljudsko ime škofove kapce. Ker so  goste rasti, je grm zelo lahko oblikovati. Skromen poskus obrezovanja si lahko ogledate na primerkih pod parkiriščem pri Kajzerju.