Na oglede v Ljubljano, februar 2016
2. 3. 2017
Pohod na Hleviše – botanična ekskurzija na Hleviško planino, maj 2016
2. 3. 2017

V Roverijo, deželo kažunov in popa hajduškega, april 2016

Drugo soboto v aprilu smo se člani Muzejskega društva Idrija podali v notranjost hrvaške Istre, v Roverijo, kjer je v drugi polovici devetnajstega stoletja deloval naš rojak iz Spodnje Kanomlje, duhovnik in vsestranski učitelj Josip Velikanje. O njem je leta 1997 Cvetko Svetlik izdal drobno knjižico z naslovom „Velikan je pop hajduški“. Na poti smo se najprej ustavili v Humu, najmanjšem mestu na svetu, in se, med drugim, seznanili s prizadevanji prebivalstva za ohranitev kulturne dediščine, med katero spadajo v prvi vrsti kamniti napisi v najstarejši slovanski pisavi – glagolici.

Zanimivo je bilo staro mestece Svetvinčenat z renesančnim trgom, vodnjakom na sredini, obdanim z obnovljenim kaštelom Grimani, ložo, cerkvijo. V Juršičih smo si ogledali »Josine dvore«, restavratorsko delavnico in cerkev, ki jo je zgradil naš rojak, Kanomeljčan Joža Velikanje – hajduški pop. Zanimiva je bila tudi romarska cerkev sv. Foške, zgrajena v samoti, na travniku, ki seva zdravilno energijo. Pobrskali smo po gmajni in travniku za cvetjem in zelišči ali se predali pozitivnemu sevanju.