Hotel za žuželke, 2016
4. 3. 2017
Kukavičevke in druge zavarovane rastline na Pivškem, februar 2015
4. 3. 2017

Ugani kdo sem?, 2016

V Tednu evropskih geoparkov (22. maj – 5. junij 2016) je Muzejsko društvo Idrija pripravilo in izvedlo delavnico za 2. razred OŠ Spodnja Idrija.

Otroci so na dvorišču jaška Delo na ročno izdelanih primerkih spoznavali in določevali pomladanske rastline ter jih označili s tablicami. V Scopolijevem vrtu so s pomočjo poučnih zgodb izvedeli marsikaj o življenju polžev in ptic, opazovali so način košnje s koso ter spoznali delovno orodje: koso, osovnik, brus. Skozi zgodbe so se seznanili z nekaterimi rastlinami v vrtu.

Delavnica je trajala 2 uri, izvajala jo je Tinka Gantar.