Mongolija in Sibirija, 2016
4. 3. 2017
Razcvet pomladi, 2011
4. 3. 2017

Podobe lišajev, 2010

Na Idrijskem je lišaje prvi popisoval Scopoli v svoji Flori Carniolici iz leta 1772, za njim pa Glowacki, ki je leta 1870 objavil podrobnejši pregled v delu Lišaji na Kranjskem in Primorskem. Od tedaj se je veda o njih zelo razvila, kljub temu pa širša javnost o lišajih, teh drobnih okraskih, ve zelo malo. Tudi navdušeni ljubitelji narave jih na svojih sprehodih v naravnem okolju pogosto prezrejo, morda prav zaradi njihove majhnosti. Zakladnico barvitosti in oblikovne pestrosti podob lišajev, od zdrizavcev, votličarjev, skorjevcev, kolačkarjev do grmičarjev in bradovcev, so v fotografije ujeli Tanja Čuk, Marina Slabe, Anka Vončina in David Tončič. V njihov svet jih je pritegnila profesorica Marija Bavdaž.