Odsevi srebrnega časa 3. – 16. oktober 2018
1. 10. 2018
Vojskarska planota, september 2018
4. 10. 2018

Kulturna prireditev ZNAČILNOSTI LEDINSKE PLANOTE – PEČNIK IN VRSNIK

??????????????

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2018 in 150-letnici smrti pesnika Antona Žaklja-Rodoljuba Ledinskega vas vabimo na kulturno prireditev

ZNAČILNOSTI LEDINSKE PLANOTE – PEČNIK IN VRSNIK,

ki bo v Ledinah, 4. oktobra 2018 ob 18. uri v prostorih Jurečeve šupe.

Program prireditve:
– Uvodni nagovor, Marija Velikonja in Martina Peljhan
– Pevski zbor podružnicne osnovne šole Ledine, zborovodja Eva Lahajnar
– Namen domoznanske ekskurzije Muzejskega društva Idrija v oktobru 2017,
Ivica Kavcic
– Idrijski razgledi, revija z domoznanskim poslanstvom, Ivana Leskovec
– Ledine in Gradišce nekoc, ucenca Tomaž Kržišnik in Iskra Eržen
– Pecnik in širše okolje v preteklosti, Marija Velikonja
– O imenu Vrsnik, ucenec Filip Polanc
– Spreminjanje lastništva posesti v Pecniku in na Vrsniku, Silva Brence
– Kratka zgodovina Vrsnika, Miha Naglic
– Življenje in delovanje društev na Vrsniku, Tinka Gantar
– Geološke zanimivosti na Ledinski planoti, Martina Peljhan
– Pevski zbor podružnicne osnovne šole Ledine, zborovodja Eva Lahajnar

Povezovanje programa, Marija Velikonja
Videoposnetki krajev Ledinske planote, Silvij Bogataj

Vljudno vabljeni!
KS Ledine v sodelovanju z Muzejskim društvom Idrija in OŠ Ledine