Spominski večer ob 200–letnici rojstva Marka Vincenca Lipolda

Muzejsko društvo je skupaj z Mestnim muzejem Idrija 5. aprila 2016 na gradu Gewerkenegg pripravilo spominski večer ob 200 letnici rojstva Marka Vincenca Lipolda, prvega slovenskega šolanega geologa. Lipold je bil kar šestnajst let direktor idrijskega rudnika (1867-1883), v tem času je pomembno vplival na njegov razvoj in na socialne razmere v mestu. Kot ravnatelj rudnika pa je čutil še posebno skrb za napredek Idrije. Na njegovo pobudo so sezidali moderno šolo (1876), že istega leta je bila ustanovljena tudi čipkarska šola. Za izboljšanje življenjskih razmer rudarjev je spodbujal gradnjo rudarskih stanovanjskih hiš–“prhavzov”.

Njegovo osebnost in delo so orisali različni strokovnjaki:
Mihael Brenčič: Marko Vincenc Lipold – geolog in meščan
Matija Križnar: Lipold in cinabarit blizu Škofje Loke, Fosili imenovani po Lipoldu
Jože Čar: O imenitni Lipoldovi geološki karti

Ob predstavitvi osebnosti, ki je pomembno vplivala na razvoj geološke znanosti in Idrije smo pripravili manjšo razstavo.

April, 2016