Sprehod po prodiščih Idrijce
15. 9. 2022
Na Šentviško planoto
19. 10. 2022

Po sledeh odkritja živega srebra

PO SLEDEH ODKRITJA ŽIVEGA SREBRA, OPUŠČENIH JAŠKOV IN ROVOV
DEKD 2022 (Vz)trajnostna dediščina (24. september – 8. oktober 2022)

v soboto 24. septembra 2022 na Ahacijev trg ob 9.uri

Namen ogleda lokacij nekdanjih rudniških poslopij, rovov in vhodov v jaške je spomniti na nekdanje rudniške posege v prostor in dvigniti zavedanje o obsegu in pomenu rudarjenja v Idriji. Marsikdo, predvsem mlajši, bodo presenečeni nad številnimi in pomembnimi rudniškimi objekti, ki so skozi stoletja – nekateri tja do 70. let preteklega stoletja – polnili idrijski prostor in gradili osnovo enega izmed najpomembnejših rudarskih mest v Evropi. Ogled bo vodil dr. Jože Čar.

V primeru slabega vremena bo ogled odpadel.

Prisrčno vabljeni!