Jelenk, junij 2018
4. 7. 2018
Razstava Odsevi časa
15. 9. 2018

Vipavske Mlake, junij 2018

Že tradicionalno se člani Muzejskega društva v maju odpravimo na botanično ekskurzijo izven naše občine. Letos nam je to uspelo šele 1. Junija. Izbrali smo zavarovan košček Vipavske doline,  Vipavske Mlake. Ob povirju potoka Gacka, med naseljema Vipava in Podnanos, med magistralno cesto skozi Vipavsko dolino in vznožjem Nanosa, se razprostira mokrišče Mlake. Izjemna biotska raznovrstnost, ki območje uvršča v evropski vrh, je posledica prepletanja številnih geoloških, klimatskih, hidroloških in reliefnih dejavnikov. To je edini košček dolinskega dna Vipavske doline, ki je ohranil prvobitnost, saj je srečno »ušel« agromelioracijam, gradbenim posegom pa tudi onesnaženju, ker je bil mnogo let pod patronatom JLA. Mokrišča imajo dandanes velik pomen in prispevajo k razgibanosti pokrajine. V suši oddajajo vodo, ob nalivih pa delujejo kot odlični zadrževalniki, imajo samočistilno in filtrsko sposobnost, zato prispevajo k dvigu kvalitete voda, ki iz njih iztekajo, odlikuje jih izjemna biotska pestrost. Rastlinske vrste, ki so vezane nanje, so praviloma ogrožene zaradi obsežnih izsuševanj. Varuje jih mednarodna Ramsarska konvencija. Na sprehodu med precej drugačnimi cvetlicami, kot smo jih vajeni na domačem pragu, se nam je pridružila prof. Irena Breščak, najboljša poznavalka tega mini botaničnega bisera.