Novembrska lepotica v Scopolijevem vrtu je navadna trdoleska
25. 11. 2020
Kako so živeli nekoč
19. 5. 2021

Iz spomina – za spomin, avtorica Ivica Kavčič

Naša vedno aktivna članica in dolgoletna predsednica Muzejskega društva Ivica Kavčič je novembra v samozaložbi izdala knjigo Iz spomina – za spomin. V knjigi je strnila spomine na svoje prednike ter na življenjsko pot, ki jo je popeljala med aktivne sooblikovalke gospodarskega in družbeno-političnega življenja. V njej želi bralcem približati odsev njej dragega časa, prostora in ljudi.

V knjigi Iz spomina – za spomin avtorica obuja podobe prednikov, ki so se vsi odločili za boj proti okupatorju in, kot sama pravi, s svojim zgledom vanjo vtisnili občutek odgovornosti in pravičnosti. Bralca popelje skozi svoje otroštvo v idrijski Cegovnici, od odraščanja pod italijansko okupacijo, osebnega doživljanja strahot druge svetovne vojne, študija kemije do svojega devetnajstletnega strokovnega dela pri Rudniku živega srebra in sodelovanja pri reševanju gospodarske krize podjetja. Delovala je v številnih zborih, odborih, skupščinah, tudi kot poslanka v nekdanji republiški skupščini in delegatka v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Bila je županja oziroma predsednica Skupščine Občine Idrija, po upokojitvi pa še vedno zelo aktivna članica našega društva in prav tako v javnem življenju mesta.

Odlikuje je njena velika osebnost in odgovornost, da naredi  kaj koristnega za skupnost.

Knjigo je Ivica izdala v samozaložbi, kot sama pravi, za darilo prijateljem, sorodnikom in sopotnikom skozi življenje.