Spominski večer ob 200 letnici smrti znamenitega naravoslovca Hacqueta

Muzejsko društvo Idrija je ob 200-letnici smrti Balthasarja Hacqueta pripravilo Večer s Hacquetom v prizivnici Antonijevega rova.

Njegovo življenje in delo v Idriji, kot naravoslovca, zdravnika, planinca smo osvetlili skupaj z različnimi strokovnjak:
MIHA BRENČIČ: Osvetlitev Hacquetovega dela, izhajajoč iz širše zgodovine geologije.
JOŽE ČAR: Kaj nas v Hacquetovem opisu idrijskega rudišča preseneča, glede na današnjega zelo podrobno poznavanja rudišča in jame?
NADA PRAPROTNIK: Botanična posebnost povezana z Idrijo.
FRANCE MALEŠIČ: Hacquet – njegov pomen v planinstvu.
JANEZ KAVČIČ: Balthasar Hacquet-razsvetljenec, humanist in narodopisec.

Igralec Rado Erznožnik je z odličnim nastopom interpretacije dveh Hacquetovih besedil o Idriji in idrijskih rudarjih iz Orictgraphie Carniolice popestril večer.

September, 2015